Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Tillsyn

Tillsyn av serveringstillstånd

Ansvar

För att fullfölja samhällets mål med alkoholpolitiken ska en tillsyns- och uppföljningsverksamhet bedrivas. Ansvaret för tillsynsverksamheten på det lokala planet ligger på kommunen och polisen.

Inre tillsyn

Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst av ekonomisk art, där bland annat granskning av företagets försäljningssiffror görs. Hit hör även frågor som avser tillståndshavarens vandel samt uppföljning av andra myndigheters restauranginspektioner. Även granskning av företagets marknadsföring hör till den inre tillsynen.

Yttre tillsyn

Med yttre tillsyn avses olika fomer av inspektioner av serveringsställen. Dessa kan ske båda dag- och kvällstid. De kan genomföras i samarbete med kommunen, polisen och andra myndigheter som har att kontrollera verksamheten.

I den yttre kontrollen ingår bland annat kontroll om underåriga eller berusade personer serveras, ordningsläget i och utanför serveringsstället, om mat finns, om ansvariga finns på plats, om stängningstider respekteras. Vidare görs kontroll av kassaregister och bokföring, antal personer i lokalen, anställningsförhållanden, prissättning och marknadsföring.

Sidan uppdaterades senast 2013-03-19