Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Personal- och löneenhet

Enhetens huvuduppgift är att stödja kommunens avdelningar inom det personaladministrativa området:

- Löneadministration
-
Försäkringsfrågor
-
Pensioner
-
Avtalstolkning
-
Personalpolitiska dokument
-
Stöd till avdelningarna inom rehabilitering och arbetsmiljöområdet
- Jämställdhetsfrågor

Välkomna!

Vi som jobbar  på personal- och  löneenheten är:

Personalchef:
Lars Ekberg, tfn:0953-140 16

Lönehandläggare:
Helen Kärrman , tfn: 0953 - 140 11
Pensioner
Beredskapssamordnare
Systemförvaltare

Löneadministratör:
Annica Höglund, tfn: 0953 - 140 10
Löneadministration
Verksamheter: adm.avd, Sörgården, Skolan - omr 2  m.m.

Löneadministratör:
Katrin Johansson, tfn: 0953 - 140 12
Löneadministration
Verksamheter: Änglagård, Furugården,Grytan, skolan 1 o 4  m.m.

Löneadministratör:
Pernilla Lundmark, tfn 0953 – 140 09

Löneadministratör

Verksamheter: Rektor 3, Poolen, Tjamstangården m.m

Systemförvaltare

Tfn till kommunväxeln: 0953 - 140 00

Gemensam e-postadress är:

loner@mala.se

Gemensamt lönetelefonnummer: 0953 - 140 26

Om du vill skicka e-post till någon på personalenheten är adresserna:
fornamn.efternamn@mala.se

Välkommen!

 

 

Sidan uppdaterades senast 2018-07-09