Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Ansökan

Om du vill ansöka om äldreomsorg kontaktar du biståndshandläggare. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. I första hand kan du få hjälp med de saker som du behöver för att din vardag ska fungera. Vi försöker tillsammans med dig och om du vill tillsammans med din närstående att hitta en bra lösning.

Så här går det till:

1. Du kontaktar oss - Kontakta biståndshandläggare. Det är vi som beviljar stödinsatserna inom äldreomsorgen.

2. Vi besöker dig - Biståndshandläggaren besöker dig i hemmet, ger information och svarar på frågor. Du får även möjlighet att beskriva vilken hjälp du tror att du behöver.

3. Du gör en ansökan - Du gör en ansökan om stödinsatser. Din ansökan kan vara antingen muntlig eller skriftlig.

4. Vi utreder dina behov - Ditt behov av stödinsatser utreds av biståndshandläggare. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som omsorgsnämnden har antagit.

5. Ett beslut fattas - Biståndshandläggare beslutar om vilken stödinsats du har rätt till. Du meddelas beslutet skriftligt. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan, anges skälen i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas, du får hjälp med detta av biståndshandläggaren.

Skulle dina behov ändras med tiden kontaktar du oss igen för en ny ansökan.

Biståndshandläggare beviljar följande stödinsatser:

Sidan uppdaterades senast 2016-06-15

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Ulrika Grensell

Biståndshandläggare

tfn 0953-140 36

E-mail: for-namn.efternamn@mala.se