Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malå kommunvapen

Kommunvapen Malå kommun

 

Malå och Norsjö kommuner sammanlades 1974-01-01 till en nybildad kommun, benämnd Norsjö.

Malå förde då ett vapen, utarbetat av Svenska kommunalheraldiska institutet och antaget av Malå kommunfullmäktige 1962-05-19. Malå kommun nybildades genom beslut om kommundelning. Beslutet trädde ikraft 1983-01-01. Indelningsdelegerade för Malå nybildade kommun anhöll 1982-05-10 i skrivelse till statens heraldiska nämnd att f d Malå kommuns vapen skulle återupprättas som kommunvapen för Malå. En uppmålning utfördes av Ingrid Lamby. Indelningsdelegerade godkände förslaget.

 

Precis som de flesta kommunvapen följer Malås kommunvapen den heraldiska traditionen som har anor från medeltiden. Heraldiken styrs av traditionella och internationellt accepterade regler gällande färg, form och komposition. De heraldiska färgerna är guld och silver (metallerna) samt rött, blått, svart, grönt och purpur.

 

Ett vapens utseende definieras av en skriftlig beskrivning, en så kallad blasonering. Utifrån den beskrivningen skapar en konstnär vapnet.

 

 

Beskrivning av Malå kommunvapen

 

I rött fält en av en vågskura bildad stam och däröver två korslagda yxor, allt av silver.

Yxorna symboliserar skogen, vågen vattnet och det röda malmen.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter