Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Taxor och avgifter

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för annan sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.

-

Permanentboende                                   Ny taxa från 2017-03-01

Grundavgift: 1 484 kronor per år

Hämtningsavgift:

120 l kärl:  950 kronor per år

190 l kärl:  1500 kronor per år

370 l kärl:  2 900 kronor per år

Det finns etiketter för extra sopsäck att köpa för 50 kronor per styck på  Malå Järn & Färg, Handlar'n i Adak och ekonomienheten på kommunhuset. Dessa kan också användas av fritidshusägare som inte har eget sopkärl.

Fritidsboende                                    Taxa från 2017-03-01

Grundavgift: 633 kronor per år

Hämtningsavgift:

1 maj – 30 september: (5 mån. hämtning)

120 l kärl: 475 kronor per år

190 l kärl: 750 kronor per år

370 l kärl: 1 450 kronor per år


De som väljer att bara betala grundavgift för fritidsboende måste själva ta hand om sina hushållssopor. Köper man etikett för extra sopsäck fäster man den på en säck och placerar den vid vägkanten i sopbilens färdväg. -

Fritidsboende som vill ha kärlhämtning annan tid än 1 maj – 30 september får betala hämtningsavgift för helår, samma som för permanentboende.

Latrintunnor finns att köpa på Malå Järn & Färg.

Små mängder, maximalt 2 m3 av deponirest, inert avfall, brännbart avfall och rent träavfall från privatpersoner i samband med insortering av avfallet vid ÅVC-anläggningen betalar inga avgifter då detta ingår i hushållens grundavgift. Allt överstort avfall debiteras enligt taxa.

För mer information, ta del av kommunens dokument taxa för renhållning.

Aktuell renhållningstaxa, följ länken.

Sidan uppdaterades senast 2017-03-14

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter