Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Taxor och avgifter

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för annan sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.

-

Permanentboende                                   Taxa gällande från 2017-08-01

Grundavgift: 1 484 kronor per år

Hämtningsavgift:

120 l kärl:  950 kronor per år

190 l kärl:  1500 kronor per år

370 l kärl:  2 900 kronor per år

Det finns etiketter för extra sopsäck att köpa för 50 kronor per styck på  Malå Järn & Färg, Handlar'n i Adak och ekonomienheten på kommunhuset. Dessa kan också användas av fritidshusägare som inte har eget sopkärl.

Fritidsboende                                    Taxa gällande från 2017-08-01

Grundavgift: 633 kronor per år

Hämtningsavgift:

1 maj – 30 september: (5 mån. hämtning)

120 l kärl: 475 kronor per år

190 l kärl: 750 kronor per år

370 l kärl: 1 450 kronor per år


De som väljer att bara betala grundavgift för fritidsboende måste själva ta hand om sina hushållssopor. Köper man etikett för extra sopsäck fäster man den på en säck och placerar den vid vägkanten i sopbilens färdväg. -

Fritidsboende som vill ha kärlhämtning annan tid än 1 maj – 30 september får betala hämtningsavgift för helår, samma som för permanentboende.

Latrinkärl finns att köpa på Malå Järn & Färg.

Avgiften för latrinkärl är 250 kronor per styck och då är hämtningsavgiften inräknad.

Små mängder, maximalt 2 m3 av deponirest, inert avfall, brännbart avfall och rent träavfall från privatpersoner i samband med insortering av avfallet vid ÅVC-anläggningen betalar inga avgifter då detta ingår i hushållens grundavgift. Allt överstort avfall debiteras enligt taxa.

Gamla fönster som lämnas på Återvinningscentralen där glaset inte är separerat från karmen, debiteras med 200 kr/st även för privatpersoner.

För mer information, ta del av kommunens dokument taxa för renhållning.

- Aktuell renhållningstaxa gällande från 2017-08-01, följ länken.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter