Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Vanligaste frågorna om renhållning

Vanliga frågor och svar om renhållning

Var ska jag anmäla ändringar?

Telefon: 0953-142 58 eller e-post till ekonomi@mala.se

Får jag ett sopkärl till mitt fritidshus?

Ja, efter anmälan till kommunen. 0953-142 58 Gällande taxa debiteras därefter. 

Kan jag byta storlek på sopkärlet?

Ja, anmäl till 0953-142 58. Det kostar 180 kronor för bytet.

Blir det dyrare sopfaktura om jag tar ett större kärl?

Ja, man betalar enligt taxa, ju större kärl man har, desto mera sopor och dyrare avgift.

Vad kan jag kasta i sopkärlet? Hushållen, det vill säga alla invånare, har skyldighet att sortera ut farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna det till de insamlingssystem som finns. Det som slutligen återstår blir till nytta genom avfallsförbränning.

Vad gör jag om mitt sopkärl har gått sönder ?

Kontakta 0953-142 58 eller ekonomi@mala.se 

Hur säger jag upp min sophämtning vid flyttning?

Kontakta 0953-142 58 eller ekonomi@mala.se

Lämna uppgift om fastighetsbeteckning, ny ägare, datum för avflytt samt din nya adress. 

Hur ofta faktureras renhållningen?

Fyra gånger per år för hushåll med kommunalt vatten.

Två gånger per år för enbart renhållningskunder.

En gång per år för fritidshusen.

På begäran kan man få månadsfaktura. 

Kan fakturan gå till min hyresgäst?

Fakturan går alltid till fastighetsägaren. Hyresgästen kan få en kopia om man säger till. 

Kan jag betala med e-faktura?

Ja, anmälan gör du via internetbanken eller till ekonomi@mala.se

Kan jag betala med autogiro?

Ja, ring 0953-142 58 för blankett eller ladda hem den från Bankgirocentralen, skriv på och skicka in till ekonomienheten. 

Vad gör jag om jag tappat bort min faktura?

Kontakta fakturafrågor 0953-142 58 

Kan jag få anstånd med betalningen?

Kontakta fakturafrågor 0953-142 58
 

Kan jag slippa betala grundavgift?

Avgiften ska täcka kostnaderna för att ta hand om hushållens farliga avfall, vitvaror, grovavfall, administation av återvinningscentraler, information och miljöavgifter. Alla som har en fastighet ska betala grundavgift. Vill man prova söka dispens ska man ta kontakt med

Miljö- och byggavdelningen som har hand om dispensansökan.
 

Hur ansöker jag om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall eller uppehåll i hämtning?

Miljö- och byggavdelningen handlägger dessa ärenden. Var ute i god tid med skriftlig anmälan till avdelningen. Blankettter finns på startsidan.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Kontaktinformation

Tekniska avdelningen

Telefon 0953-140 00 vxl

Ansvarig teknisk avd: Lars Grundberg

Ansvarig VAA: Tony Frank