Malå kommun

Samisk förvaltningskommun

Malå kommun ingår tillsammans med 19 andra kommuner i Sverige i det samiska förvaltningsområdet. Dessa 19 kommuner har ett utökat ansvar att erbjuda service på samiska och de får därför statsbidrag för detta.

Statsbidraget till Malås arbete med service på samiska är 660 000 kronor.

Även statliga myndigheter som du möter i dessa kommuner ska kunna erbjuda service på samiska.

Förvaltningsområden