Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Stereotypa val till gymnasiet

Vilka gymnasieprogram väljer flickor respektive pojkar i 9:an?

Gymnasievalet vt-10 visar att endast två program,barn- och fritidsprogrammet samt omsorgsprogrammet, hade sökande av båda kön. Sex program hade bara pojkar och fem program hade bara flickor som sökande.

I syfte att öppna fler utbildningsmöjligheter för både pojkar och flickor kommer skolan bl.a. att ställa krav på gymnasieskolornas information. Såväl skriftlig som muntlig information ska visa på möjligheter för båda kön, och inte cementera stereotypa föreställningar om yrkesval.

Arbetsmaterial
Sidan uppdaterades senast 2012-07-03