Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Offentliga resurser till ridhus och ishall

År 2009 registrerades 3862 aktiviteter i ishallen och 4733 aktiviteter i ridhuset. Under samma år var driftskostnaderna för ishallen drygt 1,7 Mkr. Motsvarande kostnad för ridhuset var knappt 700 tkr. Aktiviteter mäts bland ungdomar 5-20 år och ligger till grund för utbetalning av aktivitetsstöd. Man kan generellt säga att det är pojkar som står för aktiviteterna i ishallen och flickor som står för ridhusaktiviteterna.

Det är mycket vanskligt att jämföra kostnader mellan ishall och ridhus, då ishallen är en tekniskt avancerad anläggning med hög energiförbrukning och ridhuset är en enkel byggnad med låg teknisk status. Det finns också en brist i jämförelsen mellan aktiviteter då en anläggning kan nyttjas av vuxna som inte genererar aktiviteter/aktivitetsstöd. Vi gör här ett antagande att både ridhus och ishall nyttjas av vuxna i motsvarande omfattning.

Att kostnaden för ishallen är högre är motiverat pga. kylmaskiner, ventilation och kraftig belysning. Däremot kan man ifrågasätta varför den kostnadskrävande ishallen inte genererar fler aktiviteter. En dyr anlägging bör också ha en hög nyttjandegrad.

Arbetsmaterial

Sidan uppdaterades senast 2012-07-03