Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Utfall av kommunens arbete med unga arbetslösa

Malå kommun har under lång tid arbetat med åtgärder för att sysselsätta ungdomar. Mars 09 - mars 10 bedrevs ett program för arbetslösa ungdomar 18-24 år.

Totalt sett var det fler pojkar än flickor som deltog i programmet. Utfallet visar att en högre andel flickor gick vidare till studier, medan en högre andel pojkar flyttade.

Arbetsmaterialet blir en grund för kommande insatser, där kön redan i planering och genomförande blir en viktig parameter.

Arbetsmaterial
Sidan uppdaterades senast 2012-07-03