Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Destionationsutveckling och varumärke

Under september 2011 genomfördes en workshop för destinationsutveckling och varumärke där vi bjöd in allmänhet, föreningar och näringsliv att delta. Totalt var det 17 deltagare i workshopen. Workshopen utgör en viktig grund för Malås framtida varumärke och utvecklingen av en bättre helhetsupplevelseför besökare, boende och näringsliv. Syftet var att samla de lokala aktörerna för att skapa en gemensam bild av nuläget och de värden som varumärket bör stötta.

Genom gruppövningar utkristalliserades tankar kring ortens identitet samt idéer för erbjudandet och möjligheter för nya samverkansformer.

Nu finns en sammanfattning av dagarna två. Här finns chans för alla att fundera om det finns saker och synpunkter att tillföra till processen.

Sammanfattning Workshop

Grafisk profil Malå

Malås varumärke

Sidan uppdaterades senast 2012-07-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter