Malå kommun

Dialog och synpunkter

Att engagera sig i kommunala frågor är att påverka sin närmiljö. Många av de beslut som rör kommunmedborgarnas vardag fattas på kommunal nivå. Kommunens politiker är valda av medborgarna och fattar politiska beslut och sätter upp mål för den kommunala verksamheten.

Det finns olika möjligheter för kommuninvånare att oavsett ålder lämna förslag och synpunkter till kommunen.

Under denna rubrik hittar du information bland annat om hur du kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige eller hur du kontaktar kommunen för klagomål och synpunkter angående kommunens verksamhet.

möten 2 människor