Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Allmän handling

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar som är allmänna och som inte omfattas av sekretss. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller upprättad där. En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan lä­sas, avlyss­nas eller uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. E-post, fax, röstmedelanden m m ska därför behandlas på samma sätt som vanlig post.

Allmänna handlingar ska lämnas ut snabbt och utlämnaren har ingen rätt att fråga om varför personen vill ta del av handlingen och heller inte be om uppgifter om personen. Undantag gäller för handlingar som innehåller sekretess. Handlingar får skrivas av, avbildas eller kopieras. För kopior av offentliga handlingar tas en avgift ut vilken är fastställd av kommunfullmäktige.  

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04