Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Barn, Utbildning

Här hittar du bland annat information om barnomsorg, utbildning för grundskola, gymnasium samt vuxenutbildningar, modersmålsundervisning och musikskola. Här kan du även hitta information om Schoolsoft och Tempus Home (Nuddis) och hur du loggar in där.

Nilaskolan är kommunens enda skola med ca 400 elever. Den inrymmer åk F-9, gymnasium samt eftergymnasiala utbildningar. Skolan har engagerade, välutbildade och behöriga lärare samt uppvisar i många sammanhang goda resultat. I skolans direkta närhet finns olika fritidsanläggningar såsom simhall, ishall, slalombacke, konstgräsplan m.m vilka alla nyttjas i skolundervisningen.

För att ständigt utveckla undervisningen har all personal gemensamt pedagogiskt arbete en gång/månad. På den tiden fokuseras arbetet på skolans olika utvecklingsområden.

Skolan har ett kompetent elevhälsoteam som arbetar med alla elever i hela kommunen.

Fritidshemmet bidrar till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och möjliggör för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmet finns integrerad i skolan där barnen tas om hand av erfaren personal. 

DSC05873

Foto: Aleksandra Simanovskaya

Sidan uppdaterades senast 2018-01-18

logo

Välkommen att kontakta oss!

Skolexpedition tfn: 0953-140 80

Kommunväxel tfn: 0953 - 140 00