Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år eller
  • när hen slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

Från och med 1 juli 2012 gäller en ny reform för vuxenstuderande. Det innebär bland annat att de gymnasiekurserna har fått nya namn och delvis förändrat innehåll.

Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

* grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare

* en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare

* grundläggande behörighet till yrkeshögskola

* en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

De nya reglerna om rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå står i 20 kap. skollagen

 

Sidan uppdaterades senast 2017-10-27

Rektor Niklas Hultdin tfn: 0953-141 90

SYV Oskar Sjölund 0953-140 97