Malå kommun

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet

Den 1 september 2013 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Västerbottens läns landsting.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

- hälso- och sjukvårdsinsatser

- rehabilitering

- habilitering

Ansvaret gäller alla tider på dygnet hos personer som är över 18 år och som bor i sitt eget hem.

Vad menas med hemsjukvård

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Vem får hemsjukvård?

Den som kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med hjälp av assistans får sin hälso- och sjukvård på hälsocentralen. För att bli inskriven i den kommunala hemsjukvården krävs att du eller någon i din närhet tillsammans med hälsocentralen kontaktar kommunens hemvårdsteam för en vårdplanering. 

Du som kan uppsöka hälsocentralen på egen hand eller med stöd av någon annan får din hjälp på hälsocentralen.