Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Förebyggargrupper

MH900400775 

Malå kommun anser att förebyggande åtgärder som förhindrar att kommunens medborgare hamnar i ohälsa är viktigt.

På länken kan du läsa mer om kommunens handlingsprogram för det förebyggande arbetet: Länk: Genomförandeplan Brå/drogförebyggande

Nedan finner du några grupper som aktivt jobbar med folkhälsan och brottsförebyggande.
Linje grå lång2

MH9004416002
REK-gruppen

REK-gruppen jobbar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är tidig upptäckt och tidiga insatser. Fokus ligger på barn och ungdomar och dess föräldrar.

REK-gruppen är en operativ grupp med representanter från skolan, kurator, skolsköterska, omsorgen, fritidsgården, ANDT-samordnaren och representat från föreningslivet och polis.

Gruppen träffas regelbundet. Meningen med träffarna är att snabbt kunna fånga upp oro och negativa trender, och att därigenom snabbt kunna sätta in förebyggande åtgärder och tidigare insatser.

  nattvandrare

Nattvandrarna

En antal engagerade föräldrar och kommunbor har startat upp Nattvandrarna.

Våra nattvandrare befinner sig där våra ungdomar kan tänkas vara. Ex. vid riskhelger och arrangemang som anordnas på orten.

Samordningen av nattvandringen gör Malå IF. Hos dem kan anmäla dig om du vill hjälpa till att nattvandra eller om du vill lämna tips.
Malå IF har telefonnr: 0953-211 00

Länk: Malå IF (öppnas i nytt fönster)

logo2

Hälsorådet

Hälsorådet är en samverkansgrupp mellan olika aktörer från kommunen och landsting samt andra organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med frågor som rör befolkningens hälsa. Det överordnande målet är att sprida kunskap och information om hälsofrämjande faktorer för att förbättra hälsan och sänka ohälsotalet i Malå kommun.

Länk: Läs mer om Hälsorådet

Sidan uppdaterades senast 2017-10-12

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

linje