Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Får kvinnor och män, flickor och pojkar likvärdig service i vår kommun?

Malå kommun arbetar för att kommunens medborgare ska erbjudas likvärdig service oavsett om du är kvinna eller man, flicka eller pojke samt säkerställa en jämn fördelning av makt och resurser mellan könen. Av den anledningen vill vi höra din åsikt om Malå kommuns service.

Syftet är att med medborgarnas hjälp synliggöra och uppmärksamma frågor där kommunen inte är jämställd för att på så sätt kunna påverka och arbeta för att åstadkomma en förändring.

Allt som kommer in till kommunen registreras vilket innebär att det kan bli offentligt.

Dina synpunkter behandlas av ansvarig tjänsteman.

Du måste lämna kontaktuppgifter för att få ett svar.

Berätta för oss om du:
- Upplever att att kvinnor och män inte har samma möjligheter till service i samhället
- Får ett sämre/bättre bemötande om du är kvinna/man
- Har förslag på något som behöver förändras för att kommunen ska kunna erbjuda likvärdig service.


Skriv dina synpunkter nedan.
Jag är


Du kan skriva till oss utan att lämna ditt namn men då har vi tyvärr ingen möjlighet att återkomma till dig med hur vi följer upp dina synpunkter.

Namn
Telefon
Adress
Postadress
E-postadress

Tack för hjälpen!


Kärlekstigen 1

Foto: Aleksandra Simanovskaya


Sidan uppdaterades senast 2016-01-20