Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom och med svårigheter att få sitt vardagsliv att fungera.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter.

Tillsammans med den enskilde läggs en plan för att ge råd, stöd och hjälp till förändring. Det kan handla om ekonomi och bostad, om hälsa och medicinering, om arbete och sysselsättning eller om relationer till familj och vänner.

Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och hjälper den enskilde att få den vård och service man behöver och har rätt till. Ett personligt ombud kostar ingenting.

Det personliga ombudet, Roland, finns i Malå en dag i veckan.

Roland Sjögren

Telefonnummer: 0950-136 50

Mobil: 070-200 15 65 

E-post: personligtombud@lycksele.se

Länk till information: www.poac.se

Sidan uppdaterades senast 2017-05-15