Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Förhandsbesked

Om du tänker bygga fritidshus, bostadshus eller industribyggnad i ett område som kommunen inte har någon detaljplan för, bör du börja med att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om du kan få bygga på den önskade platsen. Om du får ja i ditt förhandsbesked och lämnar in ansökan om bygglov inom två år, får du också ja till bygglov. Du får inte börja bygga innan du fått ditt bygglov. Om du får ja i ditt förhandsbesked måste du betala en avgift till kommunen enligt plan- och bygglovstaxan som är fastställd av kommunfullmäktige. Du ansöker om förhandsbesked skriftligt. Blanketten hittar du genom att klicka här.

Det här ska finnas med i din ansökan:

  • Fastighetsbeteckning
  • Ditt namn, adress och telefon (dagtid)
  • En beskrivning av vad du vill bygga och hur vatten och avlopp ska ordnas
  • En karta i mätbar skala, gärna med skalan 1:1000,Det betyder att 1 mm på kartan är 1 meter i verkligheten. Kartan ska visa var byggnaden och tillfartsväg till byggnaden ska vara placerade.
  • Ett foto eller någon annan slags bild som visar hur byggnaden ska se ut.

Har du frågor kan du kontakta; Mirjam Nilsson, bygglovshandläggare.

                                             Erik Lundberg, bygglovhandläggare.

Skicka din ansökan till; Malå/ Norsjö

                                 Miljö- och byggavdelning

                                 Storgatan 13

                                 939 31 Malå

Sidan uppdaterades senast 2019-04-08

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Kontaktpersoner på Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Mirjam Nilsson, bygglovhandläggare placerad i Norsjö

telefon: 0953-141 73

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Erik Lundberg, bygglovhandläggare placerad i Malå

telefon: 0953-140 50

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter