Malå kommun

Bygglov

För en rad byggåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen ett särskilt tillstånd, bygglov. Bygglovsprövningen gäller främst lokaliseringen och yttre utformning men omfattar inte byggnadernas eller anläggningarnas tekniska egenskaper.

Varför behövs bygglov?

När du bygger något påverkar du miljön, med det du bygger kan också påverka andra människor. Därför finns speciella krav för att du ska få lov att bygga eller ändra någonting.

Det här är några av kraven:

- Formen och utseendet på byggnaden ska passa in i omgivningen.

- Det du bygger får inte påverka trafiksäkerheten eller öka risken för buller eller brandspridning i området.

- Du måste redogöra för hur du ska ordna med vatten och el eller annan energikälla i din byggnad.

För att vara säker på att just ditt byggprojekt inte påverkar miljön eller människors hälsa måste du alltså ha ett bygglov innan du får sätta igång med ditt byggprojekt.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?
Miljö- och byggchefen i kommunen är den person som beviljar de flesta bygglov. För det mesta kan du få besked inom 4 veckor. Men vissa bygglov beslutar politikerna i miljö- och byggnämnden om  (t ex sådanat som strider mot gällande detaljplaner eller när byggnader uppförs på ej tidigare bebyggd mark.) och då kan du få vänta 2-3 månader på besked, eftersom nämnden tar beslut om bygglov när de har sammanträde. Miljö- och byggnämnden har sammanträden 5-6 gånger per år. Om du vill veta hur lång handläggningstid ditt ärende kan ha, kontakta Lorentz Karlsson på 0953 - 141 70.