Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Livsmedel för verksamheter

Med livsmedelsföretag menas alla privata eller offentliga verksamheter som med eller utan vinstsyfte bedriver livsmedelsverksamhet. Även privatpersoner och föreningar kan räknas som företag enligt livsmedelslagstiftningen. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i tiden. Oavsett om man är livsmedelsföretagare eller inte, är den som bedriver livsmedelsverksamhet ansvarig för att de produkter som säljs eller överlåts är säkra. Företagen ska i sin verksamhet se över vilka rutiner som krävs för att de livsmedel som produceras ska bli säkra för kunden.

 

Tillstånd att bedriva livsmedelsverksamhet
Om du ska starta en livsmedelsverksamhet är det viktigt att kontakt tas med Miljö- och byggavdelningen för att klargöra om en anmälan om registrering eller en ansökan om godkännande behöver göras. I de flesta fall görs endast en anmälan om registrering, den ska komma in till kommunen minst 2 veckor innan du startar. Ansökan om godkännande görs om du ska starta en animalieanläggning t ex en köttförädlingsanläggning eller ett mejeri.

Vid en ändring i lokalen eller av verksamheten ska en anmälan göras till miljö- och byggavdelningen.

Registreringen/godkännandet är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering eller godkännande skickas in till Miljö- och byggavdelningen. 

Mer om registrering/godkännande

Blanketter finns att hämta här >>>

Avgift

För registrering/godkännande av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut.För verksamheter som bedrivs tills vidare tas även en årlig kontrollavgift ut.

Livsmedelslagstiftningen gäller för både godkända och registrerade verksamheter. För tidsbegränsade verksamheter och livsmedelshantering utomhus gäller samma regler som för fasta verksamheter.

Mer om avgifter

Egenkontroll

Alla som hanterar livsmedel yrkesmässigt eller släpper ut livsmedel på marknaden, ska ha egenkontroll. Egenkontroll innebär att företagaren systematiskt går igenom sin verksamhet och upprättar ett program med rutiner för exempelvis rengöring, personalhygien och livsmedelsförvaring. Genom att följa rutinerna ska företagaren se till att det produceras säkra livsmedel. På så sätt kan man minska risken för att kunderna blir sjuka av maten de äter. Egenkontrollen ska också se till att kunderna inte vilseleds exempelvis genom dålig märkning av livsmedelsprodukter.

Mer om egenkontroll

Offentlig kontroll

Syftet med vår kontroll är att konsumenterna ska kunna få säkra livsmedel av utlovad kvalitet. Kontrollen kan bestå av många olika moment men målet är att konsumenten inte ska bli lurad eller sjuk av det de äter.

Mer om offentlig kontroll

 

Har du frågor om vad som gäller för livsmedelsverksamheter?

Hör gärna av dig till oss på Miljö- & byggavdelningen.

 

Ida Ohlsson

Telefon: 0953-140 53

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

 

Göran Löfstedt            

Telefon: 0953-141 72

e-post: fornamn.efternamn@mala.se

Länkar:

Guide till egenkontroll och HACCP

 

Sidan uppdaterades senast 2018-12-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter