Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Säkra livsmedel med egenkontroll

Det är viktigt att konsumenter inte riskerar att bli sjuka av livsmedel från din verksamhet. Det kan röra sig om farliga bakterier, allergiframkallande ämnen eller främmande föremål. Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att dina livsmedel är säkra och att dina kunder inte luras, därför måste du ha kontroll över din verksamhet. Kontroll får du genom att bygga upp ett system för egenkontroll som är anpassat till din verksamhet. Där ska du beskriva hur kontrollen går till och vad som kontrolleras, programmet ska tas fram innan du startar eller tar över en livsmedelsanläggning. Men egenkontroll innebär inte bara att skriva ner rutiner utan också att driva verksamheten enligt rutinerna och att åtgärda ev. brister.

 

Exakt hur egenkontrollen ska utformas och dokumenteras är inte reglerat men grunden för egenkontrollen är något som kallas ”God hygienpraxis” (GHP), det vill säga de grundförutsättningar som krävs för att kunna producera säkra livsmedel.

 

Vem ska ha egenkontroll?

Alla som bedöms som ett livsmedelsföretag, det vill säga där livsmedel hanteras med en viss kontinuitet och organisation, måste enligt livsmedelslagstiftningen arbeta med egenkontroll. Detta gäller alltså oavsett om du har restaurang, café, pizzeria, livsmedelsbutik, bageri, korvkiosk, grossistverksamhet eller ideell förening och oavsett om du har ett vinstsyfte eller inte.

 

Grundförutsättningar
Ett system för egenkontroll kan se ut på många olika sätt men vissa grundförutsättningar ska uppfyllas av alla som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet.

 

Grundförutsättningarna handlar bland annat om rutiner och dokumentation för utbildning, personlig hygien, skadedjur, rengöring och temperaturer, faktorer som är viktiga för att säkerställa en hygienisk hantering av livsmedlen, men även om sådant som spårbarhet, märkning och klagomålshantering, som mer handlar om redlighet och att inte vilseleda konsumenterna.

 

Läs mer i vår Guide till Egenkontroll – Grund

 

HACCP

Verksamheter som bara hanterar förpackade livsmedel och verksamheter som med stöd av en faroanalys kan visa att grundförutsättningarna räcker behöver inte utarbeta någon HACCP-plan. Övriga företag skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera förfaranden grundande på HACCP-principerna.

 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), eller faroanalys och kritiska kontrollpunkter, innebär att verksamheten skall göra en faroanalys, det vill säga identifiera vilka risker som kan finnas i verksamheten, de ska identifiera hur dessa risker kan undvikas eller minimeras, hur man ska övervaka att dessa risker inte uppstår och vad man gör om de ändå uppkommer.

 

Guide till Egenkontroll inkl. HACCP

På livsmedelsverkets sida om Risker med mat finns information som kan vara till hjälp när du sammanställer din HACCP-plan. Där finns även beskrivningar av de vanligaste förekommande mikroorganismer.

Branchriktlinjer

De Branschriktlinjer som bedömts av Livsmedelsverket hittar du här.

Om din verksamhet tillhör någon branschorganisation så kan du få hjälp av dem, om det till exempel finns en branchriktlinje som bedömts av Livsmedelsverket kan du använda dig av den i stället för att göra en egen HACCP-plan. Exempel på branscher som utarbetat branchriktlinjer är Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges hotell- och restaurangföretagare och Sveriges bagare & konditorer.

Sidan uppdaterades senast 2016-05-30

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter