Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Värmepump

Varför värmepump?
I dag används en del fossila bränslen som olja och kol för att värma upp byggnader, antingen direkt eller via en förädling till elektricitet.

Målsättningen är att minska användningen av fossila bränslen och ersätta dem med miljövänligare alternativ.

Värmepumpen är ett betydligt smartare sätt att värma upp en fastighet:mer miljövänligt, mer ekonomiskt och energibesparande.

Grundidén med en värmepump är att utnyttja den energi som redan finns lagrad i luften, jorden, berggrunden eller vattnet. Solen värmer ständigt upp dessa element och endast en minimal mängd av denna gratisenergi tas idag tillvara.

Det är normalt att en luft-luftvärmepump sänker elbehovet med 3.500-5000 kWh per år. Investeringen för en sådan ligger på ca 20 000 kr. Pay Off tiden blir således 4 - 5 år. På grund av framtida elprisstegringar kommer en luftvärmepump att blir mer lönsam jämfört med direktverkande el.

Så här fungerar värmepump             

1.En brinevätska* cirkulerar i en kollektorslinga
och tar upp värme energi från berg, mark, luft eller vatten.
2.Vid värmeväxlaren (förångaren) möter den ljumma brinevätskan i kollektorslingan det iskalla köldmediet** som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.
3.En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.
4.Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem, och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

5.Köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. Processen börjar om när köldmediet åter möter brinevätskan från kollektorslingan.
 
* Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa, till exempel sprit eller glykol.
 
** I dag används miljöskonsamma köldmedier, till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare användes freoner

Sidan uppdaterades senast 2017-01-16

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter