Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Gräva i offentlig mark

Om du behöver gräva i offentlig mark för att till exempel lägga ner kabelanläggningar, måste du ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Du måste också lämna in en trafikanordningsplan. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när du vill gräva i offentlig mark.

Anvisningar för att gräva i offentlig mark

Ansökan

· Ansökan ska vara hos kommunen senast tre veckor innan grävning

· Bifoga en planritning eller skiss, där det framgår var du vill gräva.

· Oavsett vem som skickar in ansökan är det ägaren av anläggningen som får grävtillståndet.

Kostnad

Kommunen tar inte betalt för grävtillståndet, inte heller hyra för ledningarna i offentlig mark.

En trafikanordningsplan (TA-plan) måste lämnas in

En trafikanordningsplan krävs för vägarbeten och andra arbeten som inkräktar på gatumark och trafik. Exempel på sådana arbeten är takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar. Senast två veckor före planerad grävning ska en trafikanordningsplan lämnas in till kommunen.

Ägarens ansvar vid grävarbeten

· Omedelbart efter utfört arbete ska arbetsområdet återställas till samma skick som innan.

· Ägaren av anläggningen har ansvar för de eventuella skador som blir i väg- och parkområde på grund av markarbetena.

· Slutfört arbete ska besiktas

· Hela det framtida ansvaret för anläggningen ligger på ägaren

Blanketter

Blanketter för ansökan och trafikanordningsplan hittar du genom att klicka här.

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter