Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Vad gör vi?

tidplan

Projektets tidsplan

 

Kartläggning av servicebehov- och utbud kommer att ligga som grund för den samverkansstrategi som ska arbetas fram. Denna kartläggning genomförs under 2013 och riktar sig mot målgrupperna fritidshusägare, barnfamiljer, ungdomar, nyanlända och turismverksamheter. En del i kartläggningen har även varit dialogträffar i kommunerna gällande servicebehov. Samarbete sker med Skellefteå kommuns landsbygdsarbete Prata Landsbygd, där inventering och analys av befintlig service har gjorts med hjälp av programmet GIS. http://www.skelleftea.se/pratalandsbygd

 

 

År 2014 kommer strategiarbetet att genomföras. Arbetet kommer att grunda sig på de åsikter som har uppkommit i samband med kartläggningen. Till detta strategiarbete kommer aktörer och intressenter att bli inbjudna.

Genomfört arbete

Dialogträffar servicebehov, Malå och Norsjö kommun, se dokument nedan

Introduktionsträffar, Skellefteå kommun

Enkät fritidshusägare, se dokument nedan

Dialog elevråd, Malå kommun

Inventering av servicefunktioner samt nätverks- och tillgänglighetsanalys 

Inventering lanthandel och hemsändning

Landsbygdsdagen Burträsk

Erfarenhetsutbyte

Intervju barnfamiljer

Ungdomsdialog, Ung kraft, Skellefteå kommun

 

Pågående arbete

Besök hos turismverksamheter

Erfarenhetsutbyte  

Strategiarbete

Landsbygdsdagen, Malå kommun

 

Uppkommande arbete

Dialog elevråd, Norsjö kommun

Intervju nyanlända

Erfarenhetsutbyte

 

-

Dokument

Sammanställning av dialogträffar servicebehov 2013

Enkät fritidshusägare

Sidan uppdaterades senast 2014-01-31