Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Bygglovsfria åtgärder

Attefallshus och andra nya åtgärder som inte kräver lov men anmälan

 

Från och med den 2 juli är det tillåtet att göra vissa åtgärder på vanliga villor och sommarstugor som inte kräver bygglov. Däremot krävs en anmälan och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver alltså inte söka bygglov men måste göra anmälan för att:

• bygga ett så kallat Attefallshus på 25 kvadratmeter

• göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter

• bygga högst två takkupor (oftast).

Du som har ett hus som endast innehåller en bostad får dessutom

• inreda ytterligare en bostad

Dessutom måste du också invänta ett startbesked innan arbetena påbörjas.

Till anmälan ska följande handlingar lämnas in:

·       Anmälnings blankett finns på hemsidan, du hittar den här, eller att hämta på kommunen.

·       Enkla men skalenliga och måttsatta plan och fasadritningar minst skala 1:100 (1 cm =1 m)

Höjden till nocken är viktig på Attefallshusen max 4 meter från markens medelnivå vid byggnaden. Storleken på tillbyggnaden är också viktig 15 m² räknas här i bruttoarea det vill säga att om du bygger till i flera våningar får du bygga mindre.

·       En så kallad situationsplan, alltså en enkel men skalenlig och måttsatt tomtritning där byggnaden och mått till tomtgränser ritas in. Minst skala 1:500.

Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter till tomtgräns krävs grannens skriftliga medgivande.

Läs mer i boverkets broschyr Får jag bygga? som du hittar här.

Vid frågor kontakta:

Erik Lundberg, 0953-14050

Mirjam Nilsson, 0953-14173

Sidan uppdaterades senast 2018-11-16