Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Vägen till bostadsanpassningsbidrag

Om du har funktionshinder kan du få bidrag från oss på bostadsanpassningen i Malå kommun för att anpassa din bostad. Om du har barn med funktionshinder kan du som förälder ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget ska användas efter behov till sådant som underlättar dagligt liv i hemmet: förflyttning, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bidrag hos tekniska avdelningen Malå kommun.

Blankett för utskrift hittar till höger.

För att söka bidrag ska du lämna in följande:

 
- Ifylld ansökan.
- Vid behov bifogas ett intyg från arbetsterapeut eller annan medicinsk sakkunnig som utfört en utredning.

 

Kom ihåg! Om du inte är ägare av fastigheten ska fas­tighetsägaren skriva under på blanketten.

Besked om beslut

När vi har fått in alla uppgifter tar vi beslut om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag. Vi meddelar dig när beslutet är tagit.

Om du får bostadsanpassningsbidrag

Om du får bostadsanpassningsbidrag är det är din uppgift att planera och anlita hantverkare för den anpassning som behövs. Du är alltså beställare och ansvarig för själva anpassningen.

Vi kan hjälpa dig med beställningen om du är i behov av det. Om så är fallet ska du meddela det på en full­maktsblankett. Blankett för fullmakt hittar du här till höger. Kom ihåg att det fortfarande är du som är ansvarig för anpassningen.

Bostadsanpassningsbidraget betalas ut till dig när vi har tagit emot fakturan med samtliga kostnader. Du betalar sedan hantverkarna. I annat fall finns möjligheten att vi betalar direkt till hantverkaren, detta avgör du.

Vilka kostnader täcker bidraget?

Kommunens bidrag täcker bara kostnaderna för åtgärder i direkt anknytning till funktionshindret. Om du exempel­vis vill passa på att renovera badrummet i samband med anpassning av bostaden betalar du själv för renoverings­kostnaderna.

 

I vissa fall kan du bli tvungen att betala utgifter som man inte kunnat förutse. Om hantverkarna exempelvis installe­rar en anpassad toalett och upptäcker att det finns brister i anslutande avloppsledningar är det du som ska stå för de kostnaderna. Om du inte är ägare av fastigheten är det fastighetsägaren som ska betala.

Om problem uppstår med byggnationerna

Även om kommunen beställer tjänsten är det du som privatperson som står som beställare. Avtalet gäller mel­lan dig och firman som anlitas. När anpassningen av ditt hem är genomförd står du som ägare till den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om din anpassning exempelvis skadas eller utsätts för skade­görelse är det du som står för kostnader. Vid eventuell reklamation av tjänst gäller konsumenttjänstlagen.

Sidan uppdaterades senast 2015-06-08