Malå kommun

Bidrag/Stipendium

I Malå kommun finns ett rikt föreningsliv som intresserar sig för en rad frågor. Bland annat finns det religösa föreningar, byaföreningar och idrottsföreningar.

Föreningsbidrag

Föreningar i Malå har möjlighet att söka olika typer av bidrag av kommunen. Regler och information om de olika bidragen hittar du via länken nedan eller i menyn till vänster:

Länk: Blanketter + Villkor


Vilka bidrag kan föreningar söka?
Klicka in på länkarna nedan och läs mer

Länk: Aktivitetsbidrag
Länk: Lokalbidrag
Länk: Anläggningsbidrag
Länk: Kulturbidrag
Länk: Bidrag för särskilda ändamål
Länk: Bidrag till Studieförbund
Länk: Nominering av stipendiater


Sista inlämningsdagar 2018

31 Mars      Ansökan för Aktivitets-, Lokal och anläggningsbidrag

30 April      Ansökan för bidrag till Studieförbund

30 April      Nominering av Kultur- och ledarstipendium

Hela året    Snabb kulturbidrag

30 November  Kultur-/utvecklingsbidrag för 2019

Hela året    Övriga ansökningar

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31 Malå

eller via e-post: kfn@mala.se