Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kultur- utvecklingsbidrag

Kulturbidrag kan sökas i syfte att möjliggöra ett rikt kulturellt utbud inom Malå kommun. Bidraget syftar till att stödja förening i utveckling av egna verksamheten. Bidraget kan även utgå som stöd till enskilda händelser, riktade insatser eller arrangemang.

---------------------------------

Utvecklingsbidrag

Syftar till att stödja föreningar i drift och utveckling i den kulturella verksamheten. Utvecklingsbidrag beviljas föreningar med säte i Malå kommun och bedriver etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för invånarna i Malå.

Blanketter utvecklingsbidrag

För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera lika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

  • Blankett 6 - Ansökan om kulturbidrag/utvecklingsbidrag
  • Verksamhetsplan och budget för föregående år 
  • Blankett 9 - Återrapportering av föregående verksamhetsår (gäller enbart om föreningen fick bidrag för föregående år)

Sista inlämningsdag för ansökan om kultur- utvecklingsbidrag är 30 november

----------------------------

SnabbKulturbidrag

Kulturbidraget söks för innevarande år

Bidraget syftar till att stödja kulturaktiviteter i Malå kommun under året och kan som mest omfatta 3 000 kr per ansökan. Bidraget kan utgår till enskilda händelser/riktade insatser/arrangemang/samt uppstartstöd för etablering av ny regelbunden verksamhet. SnabbKultur kan beviljas verksamhet även om sökande inte är organiserad i förening.

Blanketter utvecklingsbidrag

För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter: OBS! Om man söker flera lika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

  • Blankett 7 - Ansökan om kulturbidrag/snabbkultur 

Länk: Blanketter

SnabbKulturbidrag kan sökas under hela året.

Ansökningarna skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31  MALÅ

eller via e-post: kfn@mala.se

Sidan uppdaterades senast 2019-03-19
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

För information om föreningsbidrag kontakta:

Susanne Stenberg, tfn: 0953 - 140 65
E-post: fornamn.efternamn@mala.se

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter