Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kulturbidrag

Kulturbidrag kan sökas i syfte att möjliggöra ett rikt kulturellt utbud inom Malå kommun. Bidraget syftar till att stödja förening i utveckling av egna verksamheten. Bidraget kan även utgå som stöd till enskilda händelser, riktade insatser eller arrangemang.

Det finns två olika kulturbidrag att söka:

  • Utvecklingsbidrag för 2020 (sista ansökningsdag 30/11-19)
  • Snabbkultursbidrag (kan sökas hela året)

För regler och blanketter se länk nedan:
Länk: Regler + blanketter

---------------------------------

Utvecklingsbidrag

Syftar till att stödja föreningar i drift och utveckling i den kulturella verksamheten. Utvecklingsbidrag beviljas föreningar med säte i Malå kommun och bedriver etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för invånarna i Malå.

Blanketter utvecklingsbidrag

För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera lika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

  • Blankett 6 - Ansökan om kulturbidrag/utvecklingsbidrag 2020
  • Verksamhetsplan och budget för 2019 
  • Blankett 9 - Återrapportering av verksamhetsåret 2019 (gäller enbart om föreningen fick bidrag för föregående år)

Sista inlämningsdag för ansökan om kulturbidrag/utvecklingsbidrag för verksamhetsåret 2020 är 30 november 2019!

----------------------------

SnabbKultur

Kulturbidraget söks för innevarande år

Bidraget syftar till att stödja kulturaktiviteter i Malå kommun under året och kan som mest omfatta 3 000kr per ansökan. Bidraget kan utgår till enskilda händelser/riktade insatser/arrangemang/samt uppstartstöd för etablering av ny regelbunden verksamhet. SnabbKultur kan beviljas verksamhet även om sökande inte är organiserad i förening.

Blanketter utvecklingsbidrag

För att söka lokalbidrag ska föreningen lämna in följande blanketter:

OBS! Om man söker flera lika bidrag, så räcker det med att lämna in 1 (ETT) exemplar av bilagorna som efterfrågas!

  • Blankett 7 - Ansökan om kulturbidrag/snabbkultur 2018 

Länk: Blanketter

SnabbKultur kan sökas under hela året 2018!

Ansökan skickas till:

Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
930 70 Malå

eller via e-post: kfn@mala.se

Sidan uppdaterades senast 2019-01-30
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

För information om föreningsbidrag kontakta:

Susanne Stenberg, tfn: 0953 - 140 65
E-post: fornamn.efternamn@mala.se

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter