Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Kosmos för alla

Projektets namn: Kosmos för alla

Projektägare/Huvudman: Malå kommun/Fritidsgården Kosmos

Referensgrupp/arbetsgrupp: Gårdsrådet Kosmos

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Projektet syftar till att stärka fritidsgården Kosmos funktion som en mötesplats för alla barn och ungdomar i kommunen oavsett etnicitet, religion, modersmål, könstillhörighet osv. Målet att gårdsrådet skall ha bred representation där minst 3 nationaliteter är representerade har uppnåtts, även målformuleringen rörande genomförandet av större integrationsaktiviteter bedöms uppnås. För långsiktig effekt krävs dock ett långsiktigt arbete och det är det inte säkert att det hinner uppnås under resterande projektperiod.

 

Projektperiod: 2016-11-01 – 2017-12-31

 

Ekonomi:

Det totala projektet omfattar: 182 000 kronor

Finansiärer: Länsstyrelsen §37 och Malå kommun

Malå kommun finansierar: Med egen tid till ett värde av 48 900 kronor (kultur- och fritid, verksamhet 305)

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06