Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Tillsammans för Malå Ishall

Projektets namn: Tillsammans för Malå ishall

Projektägare/Huvudman: Malå kommun, tekniska avdelningen

Projektledare: Ebbe Ström Bergstedt

Projektet syftar till att säkerställa drift av Malå ishall. En fungerande ishall är viktigt för att Malå även fortsättningsvis ska vara ett attraktivt samhälle med goda livsbetingelser för boende, företag och besökare. I projektet genomförs reparation/renovering av kompressorer och värmeväxlare, inkoppling till fjärrvärme, rör och mtrl., batterier till ismaskin m.m.

Projektperiod: Projektet planeras i mars 2017 och genomförs under perioden maj-september 2017. Projektet ska vara slutfört december 2017.

 

Ekonomi:

Det totala projektet omfattar: 428 890 kronor

Finansiärer: Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet, Malå kommun och Malå IF.

Malå kommun finansierar: 107 223 kronor (kommunstyrelsen, verksamhet 934)

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06