Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Inovationskraft för glesbygd

Projektets namn: Innovationskraft för glesbygd

 

Projektägare/Huvudman: Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting

 

Styrgrupp: I styrgruppen ska ingå en representant från respektive landsting, en kommunrepresentant från respektive län, en-två näringslivsrepresentanter samt projektledare och medicinskt ansvarig. Om inte Region Jämtland/Härjedalen ansöker eller av annan anledning inte bedriver ett systerprojekt så kommer varje medfinansiär i projektet kunna utse en representant i styrgruppen, en-två näringslivsrepresentanter samt projektledare och medicinskt ansvarig. I båda fallen bör expertis inom miljö & jämställdhet ingå. Sammanträde 1-4 ggr per år. Anna Karin Horney finns representerad i styrgruppen för Malå kommun.

 

Projektledare: Pia Kristiansson (avgående), rekryteringsprocess pågår.

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse:

Genom användning av IKT (Informations- och Kommunikationsteknik) och fördjupad samverkan mellan regioner, kommuner och näringsliv, skapa kreativa och innovativa lösningar för tillväxt och förbättrad tillgång till samhällsservice och därmed skapa en attraktiv glesbygd att leva och utvecklas i.

Projektmål

Åtta fungerande samhällsbaserade virtuella rum (RUMMET)

Utveckla och testa nya digitala tjänster och användningsområden (INNEHÅLLET)

Fler använder digitala tjänster istället för resande (KUNDEN)

Tillgängligare samhällstjänster med nöjdare befolkning (NYTTAN)

 

Projektperiod: 2016-02-01 - 2019

 

Ekonomi:

Det totala projektet omfattar: 16 000 000 kronor

Finansiärer: Arjeplog & SPGA, Dorotea, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen BD, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting, EU:s regionala utvecklingsfond.

Malå kommun finansierar: 200 000 kronor (kommunstyrelsen, verksamhet 101)

Sidan uppdaterades senast 2017-12-06