Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Anslagsbevis (tillkännagivande av justerade protokoll)

Här nedan hittar du anslag från varje nämnd/styrelse

Från och med 1 januari 2018 så är kommunens fysiska anslagstavla borttagen. Alla anslag för respektive nämnd och styrelse anslås nedan. Klicka på sammanträdesdatumet för det anslag du vill se. Anslaget öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

2019-03-04 2019-03-11 2019-04-02

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

2019-03-26 2019-04-04 2019-04-26

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

2019-04-02 2019-04-08 2019-04-30

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

2019-02-19 2019-02-22 2019-03-15

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

2019-04-10

2019-04-17

2019-05-02

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

2019-02-14 2019-02-28

2019-03-22

Valnämnd
Sammanträdesdag     Anslaget sätts upp     Anslaget tas ner
2019-04-01             2019-04-04 2019-04-26

Malå Energi & Industri AB

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Malåbostaden AB

Sammanträdesdag

Anslag sätts upp

Anslag tas ner

Övriga
xxx
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdag  Anslag sätts upp Anslag tas ner
2019-04-09 2019-04-15 2019-05-06
xx
Valnämnden
Sammanträdesdag    Anslag sätts upp Anslag tas ner
2019-03-01     2019-03-01 2019-03-23
Kommunstyrelsens budgetberedning
Sammanträdesdag Anslag sätts upp Anslag tas ner
2019-03-05 2019-03-11 2019-04-02
Gemensam nämnd för drift av personalsystem
Sammanträdesdag Anslag sätts upp Anslag tas ner
Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdag Anslag sätts upp Anslag tas ner

 

Sidan uppdaterades senast 2019-04-17
   logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter