Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Rabatterade hemresor

Är du skriven i Malå men studerar vid eftergymnasial utbildning i Norrbottens och Västerbottens län, Mittuniversitetet och inom Aka­demi norr har du möjlighet till rabatterade hemresor.

Den som kan söka bidraget ska vara mantalsskriven i Malå, studera på heltid och åka med länstrafiken där biljetten löstes som enkelresor eller via 10-kort. Rabatt från CSN eller SFS ska, om möjligt, nyttjas.

Efter resan genomförts ska den redovisas till Malå kommun som retroak­tivt betalar 50 % av biljettpriset. För mer om detta kontakta kommunsekreteraren på tfn: 0953-140 70.
Sidan uppdaterades senast 2018-05-02