Malå kommun

Planerade arbeten

Information från teknisk avdelning gällande planerade arbeten


Augusti till september 2018
Åtgärder av sträcka på Lingonstigen - urgrävning av gata och brunnsbyte.
Under arbetet kan tillgången till infarter komma att påverkas periodvis.
Under en period efter urgrävning kan sättningar i gatan ske. Därför beräknar vi belägga gatan tidigast 2019 eller 2020 för att få en hållbar beläggning över tid.

Vi tackar alla berörda för ert samarbete under tiden som dessa åtgärder genomförs.

För ytterligare information kontakta teknisk chef Lars Grundberg på tfn: 0953-140 55.