Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Avgränsningssamråd om Malå reningsverk

Malå kommun planerar att ansöka om ett nytt tillstånd för fortsatt verksamhet vid Malå reningsverk.
En utbyggnad av verksamheten planeras med byggnation av ett biologiskt reningssteg. Eftersom detta innebär en betydande förändring söks ett nytt tillstånd för verksamheten. Ansökan avser avloppsreningsverket med tillhörande ledningsnät och avloppspumpstationer.

Följ denna länk och för ytterligare information

Följ denna länk för samrådsunderlag reningsverk Malå

Sidan uppdaterades senast 2018-10-26