Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Avslutade projekt

Möjligheternas Region

Åtta inlandskommuner i Västerbotten har gick samman i en gemensam satsning för utveckling av små och medelstora företag med en extra prioritet på kvinnor, unga samt utlandsfödda. Möjligheternas Region startade 1 september 2015 och pågick till den 31 augusti 2018.

 

Målen med insatsen var:
-
antalet nystartade företag i kommunerna ska öka
- antalet växande företag i kommunerna ska öka
- antalet produkter och tjänster på marknaden från kommunerna ska öka.

Dessa mål skulle uppnås genom att:
-
erbjuda coachning till nya företagare och redan etablerade företagare
- göra insatser nära företag genom coachning och behovsanpassat stöd
- stärka viljan hos individer att vilja starta företag, utveckla sitt befintliga företag och utveckla idéer till innovationer
- skapa förutsättningar för vissa företag att utvecklas från bra till mästarklass.

Finansiärer var:
-
Europeiska regionala utvecklingsfonden
- Region Västerbotten
- De åtta deltagande kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman(Projektägare), Sorsele, Vilhelmina och Åsele.

Följ denna länk för att läsa mer om projektets resultat.

Intill - Projekt Innovativ turism i Lappland

Målet med projektet var att lyfta turismen i regionen mot ökad internationalisering och skapa konkurrenskraftiga destinationer och hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt.

Följ denna länk och läs mer om projektets resultat.


Kosmos för alla

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Projektet syftade till att stärka fritidsgården Kosmos funktion som en mötesplats för alla barn och ungdomar i kommunen oavsett etnicitet, religion, modersmål, könstillhörighet osv.

Projektperiod: 2016-11-01 – 2017-12-31

 

Det totala projektet omfattar: 182 000 kronor

Finansiärer: Länsstyrelsen §37 och Malå kommun


Alltid tillsammans

 

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Projektet syftar till att skapa platser för nyanlända ungdomar och övriga malåbor att träffas och få kontakt med varandra: gemensamma aktiviteter som anordnas inom ramen för projektet bidrar till att människor lär känna varandra och utbyte (kunskap, erfarenhet, värderingar) sker.

 

Projektperiod: 2017-09-01 – 2018-08-31


Det totala projektet omfattar: 111 777 kronor

Finansiärer: Länsstyrelsen §37A

Integrationsverkstad - kurser för unga

Kort om projektet, mål och måluppfyllelse: Projektet syftar till att skapa platser för nyanlända ungdomar och övriga malåbor att träffas och få kontakt med varandra: gemensamma aktiviteter som anordnas inom ramen för projektet bidrar till att människor lär känna varandra och utbyte (kunskap, erfarenhet, värderingar) sker.

 

Projektperiod: 2016-09-01 – 2017-08-31

 

Det totala projektet omfattar: 95 000 kronor

Finansiärer: Länsstyrelsen §37A

 Sidan uppdaterades senast 2019-02-19