Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Upphandling - kommunens skyldigheter enligt lag

Vi som kommun är skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling och därför kan vi inte styra vem som ska få anbuden.

I lagen om offentlig upphandling finns det 6 stycken grundprinciper som vi är skyldiga att förhålla oss till:

- Likabehandling (samma förutsättningar)
- Icke-diskriminering (öppet för alla, lokala till globala)
- Proportionalitet (står i proportion till vad som upphandlas)
- Ömsesidigt erkännande (godkänna intyg från andra länder)
- Transparens (öppet, tydligt och förutsägbart, transparent)
- Konkurrens (konkurrensen får inte begränsas)

Följer vi inte dessa grundprinciper så har leverantörer rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Vilket då kan generera att vi får betala ett skadestånd.

Exempel: Vi har fått in 2 anbud där ett lokalt företag har lämnat anbud och ett företag utifrån har lämnat anbud.
- Anbud 1: Ej lokal leverantör 2 832 860 SEK
- Anbud 2: Lokal leverantör 3 047 360 SEK

Vi antar anbudet med den lokala leverantören och den andra anbudsgivaren överklagar beslutet. Då skulle det kunna innebära att vi skulle få betala 10 % av anbudssumman 283 286 SEK +skadestånd på hela anbudssumman 2 832 860 SEK+ kontraktsvärdet av ej vinnande anbud 3 047 360 SEK= 6 163 506 SEK. Vi anser att detta inte är att använda skattepengarna på bästa sätt!

Har du frågor gällande upphandling är du välkommen att kontakta oss på upphandlingsenheten:
- Anna Jonsson, tfn: 0953-140 56, e-post: anna.jonsson@mala.se
- Anna Renberg, tfn: 0960-165 15, e-post: anna.renberg@arvidsjaur.se


Information hand
Sidan uppdaterades senast 2019-04-30