Väder Malå

Begränsad service - bygglovsfrågor

Begränsad service och handläggning av bygglovsfrågor

Miljö- och byggavdelningen kommer under en tid framöver att vara underbemannad vad gäller handläggning av bygglov, bygganmälningar etc.
Detta innebär att handläggningen och tillgängligheten blir begränsad och handläggningstiderna kommer att bli något längre.
Bygglovhandläggarna handlägger ärenden i båda kommunerna oavsett var de är stationerade.

 

I Malå arbetar Erik Lundberg heltid (semester 30/1-14/2)

E-post: erik.lundberg@mala.se Telefon: 0953-14050

 

I Norsjö arbetar Lorentz Karlsson halvtid (mån-tis jämna veckor och mån-ons udda veckor)

E-post: lorentz.karlsson@mala.se  Telefon: 0918-14150