Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Logo Malåbostaden
När du flyttar in
 

När du flyttar in i din nya lägenhet finns ditt namn på lägenhetsdörren samt på upplysningstavlan i porten.
Du måste själv komma ihåg att göra adressändring i god tid.

När du har undertecknat hyreskontraktet till lägenheten överföra Malåbostaden elabonnemanget, som hör till lägenheten, på dig. Önskar du byta elleverantör står det dig fritt att göra så.

Du måste själv anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang.         

För att få hyra lägenhet hos oss så måste du ha jobb eller vara berättigad till a-kassa.

Vid inflyttningen får du ett besiktningsprotokoll som skrevs när förra hyresgästen flyttade. Upptäcker du någon skada eller annan brist som inte finns noterat på besiktningsprotokollet är det viktigt att du hör av dig snarast till oss på Malåbostaden och påpekar detta.
__________________________________________________________________________

När du flyttar ut

Uppsägning av lägenhet ska ske skriftligt
Uppsägningstiden är normalt tre månader.
Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen skett,
det vill säga har du sagt upp lägenheten den 18 april gäller uppsägningen
till 1 augusti (maj, juni, juli).

Visning av din lägenhet
Du måste vara beredd på att visa lägenheten för de som är intresserade av
att hyra efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma
överens om en tid för visning som passar er båda.

Flyttning av el och telefon
Du måste själv säga upp ditt elabonnemang. Tag kontakt med din elleverantör för mer information. Du måste även anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang.

Ändra adress
Du bör göra en flyttanmälan i god tid. Detta gör du hos Svensk Adressändring.
Tänk även på att det kan vara klokt att beställa eftersändning av din post från
den gamla adressen till den nya.

Besiktning av lägenheten
När du har gjort din flyttstädning av lägenheten görs en lägenhetsbesiktning.
Det är bra om du kan vara med vid besiktningen.
Före besiktningen måste du tänka på att all utrustning som tillhör lägenheten
måste finnas i lägenheten.
Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättnings-
skyldig.

Samtliga nycklar lämnas igen
Alla nycklar till lägenheten lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att
hyreskontraktet gått ut. Även nyckel och tvättkloss till tvättstugan ska lämnas in.
Borttappade nycklar debiteras.

Städtips till dig som flyttar ut

Tillbaka
Sidan uppdaterades senast 2017-10-26

 Malåbostaden ny logga