Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri

Galejans verksamhet riktar sig bland annat till kvinnor och män med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.
På Galejan erbjuds man sysselsättning och/eller att delta i aktiviteter eller studiecirklar. Man kan få insatser i form av boendestöd, eller en ”kontaktperson” som lyssnar och hjälper till att stötta dig i din livssituation så att du kan nå de mål du själv satt upp. Handledarna som arbetar på Galejan har naturligtvis tystnadsplikt.

Vårt grundläggande tankesätt är att:

- varje människa har rätt till ett självständigt liv utifrån sina egna val.
- varje kvinna och man bör få känna att man tillhör ett sammanhang
och att tillvaron känns meningsfull.

Därför styrs arbetet av att:

- den enskilde ska ha inflytande över och vara delaktig i planering och
utformning av de insatser som görs.
- det stöd som ges ska vara av god kvalité.
- insatsen/stödet ska vara utformat så att det stärker den enskildes möjligheter till att
leva ett allt självständigare liv.

Viktiga värderingar

§ alla människor är lika mycket värda

§ kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter

§ respekt för den enskildes egna val och prioriteringar

§ att alltid försöka ge våra medmänniskor ett bra bemötande

§ att tänka brett och använd flexibla lösningar för att nå uppsatta mål

Ytterligare målsättningar är att:

§ arbeta aktivt för att vi ska ha möjlighet att erbjuda kvinnor och män en meningsfull sysselsättning. Det görs i samarbete med andra företag, organisationer eller myndigheter. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den enskildes förmåga och intresse.

§ aktivt arbeta för att förändra människors attityder till psykisk ohälsa och på så sätt minska fördomar. Det kan man göra tex genom att anordna eller medverka i olika arrangemang.

§ arbeta för att stärka både kvinnors och mäns sociala nätverk, bl.a. genom att på Galejan skapa en mötesplats som fungerar.

§ erbjuda aktiviteter som är bra var och ens personliga utveckling. Samarbete med studieförbund, föreningar och brukarorganisationer är en viktig del i detta.

  Sidan uppdaterades senast 2014-09-02

  logo

  Välkommen att kontakta oss!

  Kommunväxel 0953 - 140 00

  Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

  Kontakta Galejan
  tfn: 0953 - 140 41 eller 140 42

  E-post till
  verksamhetsansvarig Ethel Lundström: fornamn.efternamn@mala.se

  Besöksadress: Storgatan 72

  Ordinarie öppettider:
  måndag - torsdag kl 09.00 - 16.00
  fredag kl 09.00 - 15.45
  sista lördagen i månaden kl 10.00 - 13.00