Malå kommun

Protokoll och kallelser

protokoll

Vilka beslut har fattats i Malå kommun? Genom att läsa protokoll kan du se vilka beslut som har fattats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna. Du kan också se vilka som har stött förslagen eller tvärtom.