Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Faderskap

När föräldrarna till ett barn inte är gifta med varandra vid barnets födelse måste faderskapet fomellt fastställas vilket man gör på socialtjänsten.

Förutom juridiska skäl, som vid arvs- och underhållsfrågor, har det ett stort personligt värde för barnet att veta vem som är hans/hennes far. Om barnet ska bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt. 

Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse då socialtjänsten genom skattemyndigheten får besked om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap. Vill ni göra fastställandet under graviditeten kontaktar ni en handläggare på socialtjänsten för utredning och fastställande av faderskap. En bekräftelse av faderskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer.

Om det finns tveksamheter om vem som är far till barnet har kvinnan eller mannen rätt att begära en dna-analys som bekostas av omsorgsnämnden. Skulle någon av parterna vägra att skriva på en faderskapsbekräftelse måste faderskapet fastställas genom dom i tingsrätten.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Sidan uppdaterades senast 2019-01-17

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Den som arbetar med faderskap är:

Agnes Ljung
Administratör, alkoholhandläggare
Tfn: 0953- 140 38
E-mail: fornamn.efternamn@mala.se

Faxnumret till omsorgsavdelningen är 0953-216 42.