Malå kommun

Äldreomsorg

Glada pensionerer

När du blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan du behöva stöd i ditt dagliga liv. Då kan du ansöka om insatser hos oss på äldreomsorgen. Vi strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. För dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra äldreboenden. 
Malå kommun ansvarar för alla äldreboenden och alla hemtjänstinsatser i ordinärt boende i kommunen.

Äldreomsorgen består av bland annat följande insatser:

Via menyn till vänster hittar du information om kommunens äldreomsorg samt andra intressanta upplysningar riktade till äldre personer och anhöriga.

Äldreomsorgens arbete styrs av flera lagar, främst Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Tystnadsplikt

Vi arbetar under sträng sekretess och har tystnadsplikt. Detta innebär att inga personuppgifter lämnas till obehöriga.