Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Borgerlig vigsel

Kommunal borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås.


Så här går det till
Ansök om hindersprövningsintyg hos det lokala Skatteverkets kontor, 0771-567 567. Intyget är giltigt i fyra månader. Skicka eller lämna intygen till Malå kommun minst 7 dagar före vigseln.
Beställ tid för vigsel/registrering av partnerskap minst en vecka innan vigsel.

Kontakta kommunstyrelsens kansli eller fråga efter den person som handlägger borgerlig vigsel. Ring kommunens växel tfn: 0953 - 140 00.

Det finns tre vigselförrättare/partnerskapsförrättare: Ingela Westerlund Svahn. Charlotte Hultdin och Eva Oskarsson. Ni kan välja att själv tillfråga den person ni vill ska genomföra förrättingen eller kontakta oss så kontaktar vi någon av förrättarna och kommer överens om dag, tid och plats.
Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och personnummer på dessa anges vid beställning av vigseln. Har inte brudparet egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.
Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.
Vigsel sker vanligtvis i kommunhuset. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats.


Hindersprövning
För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap eller partnerskap måste en hindersprövning ske innan äktenskap får ingås. Prövningen görs av skattemyndigheten i det län där minst ena parten är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos skattemyndigheten. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt vid besök.

Intyget om hindersprövning lämnas sedan till kommunen i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas utfärdas intyg hindersprövning och intyg vigsel, som gäller i fyra månader. Dessa ska skickas till Malå kommun, Storgatan 13, 930 70 Malå, i god tid.

vigsel

Sidan uppdaterades senast 2019-02-05